Welkom bij Het Haakwinkeltje

  • iDeal
  • Overboeken
  • Thuis /
  • Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 7 werkdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat.

De herroepingstermijn verstrijkt 7 werkdagen na de dag waarop u het product in bezit heeft gekregen.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail sturen via info@hethaakwinkeltje.nl

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u de betaling, exclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending.

Indien u het product wilt ruilen zal ongeacht het bestelde bedrag het standaard verzendtarief in rekening worden gebracht.

Voor de algemene voorwaarden klik hier.